Pliki cookie możesz zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia prywatności swojej przeglądarki internetowej.

Polityka Prywatności    ROZUMIEM

Intencją PMJ Advisors jest ochrona danych osobowych Użytkownika oraz zachowanie ich jakości. PMJ Advisors wdraża rozsądne środki i procesy natury fizycznej, administracyjnej oraz technicznej, które pomagają nam chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, użyciem oraz ujawnieniem. Ochrona prywatności Użytkowników jest ważna dla PMJ Advisors a zaufanie Użytkowników jest dla nas jedną z kluczowych wartości. Niniejsze Oświadczenie dotyczy sposobu postępowania z informacjami, obowiązującego w serwisach www PMJ Advisors , w tym typów śledzonych i gromadzonych informacji, sposobu wykorzystywania informacji i osób, którym informacje są udostępniane. Oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich serwisów www PMJ Advisors, które zawierają odsyłacze do tego Oświadczenia, ale nie ma zastosowania do tych serwisów PMJ Advisors , w których obowiązują odrębne, specyficzne dla nich Oświadczenia o Ochronie Prywatności. Ponadto nie ma ono zastosowania do przypadków, w których PMJ Advisors przetwarza jedynie dane w imieniu swoich klientów na ich rzecz.


Dane osobowe

 • PMJ Advisors zbiera dane osobowe Użytkowników w różnych celach, m.in. w celu przetwarzania zamówień Użytkowników, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, realizacji subskrypcji na rzecz Użytkowników, a także w związku z wnioskami o przyjęcie do pracy.

 • PMJ Advisors może używać informacji zebranych od Użytkownika w powiązaniu z informacjami pozyskanymi z innych źródeł, aby zapewnić ich wyższą dokładność i kompletność oraz lepiej dostosować interakcje z Użytkownikiem do konkretnej sytuacji i potrzeb.

 • Ponadto PMJ Advisors może zbierać informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów www firmy PMJ Advisors , wykorzystując do tego różne techniki, w tym informacje cookie.


 • Cele wykorzystania danych osobowych

 • Realizowanie zamówień Użytkownika przez PMJ Advisors lub osoby trzecie.

 • Zapewnienie wsparcia dla produktów lub usług uzyskanych przez Użytkownika od PMJ Advisors .


 • Decyzje Użytkownika

 • Po zgromadzeniu przez PMJ Advisors danych osobowych Użytkownika, Użytkownik może poinformować PMJ Advisors , że nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w celu nawiązywania dalszych kontaktów handlowych; PMJ Advisors zobowiązuje się uszanować wolę Użytkownika.

 • Użytkownik może również zablokować informacje cookie w swojej przeglądarce.


 • Monitorowanie lub rejestrowanie rozmów głosowych, sieciowych i innych interakcji.

  W toku realizacji niektórych transakcji elektronicznych może być wymagany kontakt telefoniczny z PMJ Advisors — z inicjatywy Użytkownika lub PMJ Advisors . Inną formą kontaktu związanego z transakcjami są rozmowy sieciowe. Należy pamiętać, że PMJ Advisors z zasady nie monitoruje ani nie rejestruje żadnych rozmów..


  Relacje biznesowe

  Użytkownik może dobrowolnie przekazać PMJ Advisors dane osobowe w różnych sytuacjach. Na przykład może przekazać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu umożliwienia komunikacji, realizacji zamówienia, udostępnienia Użytkownikowi subskrypcji lub usługi, a także - w przypadku dostawców lub partnerów handlowych - w ramach relacji biznesowych. Użytkownik może także podać PMJ Advisors opis swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na ofertę pracy w PMJ Advisors . Jeśli Użytkownik poinformuje PMJ Advisors , że nie życzy sobie, by jego dane były wykorzystywane do nawiązywania z nim kontaktu w sprawach innych niż obsługa konkretnej sprawy, PMJ Advisors Sp. z o.o. uwzględni to życzenie.


  Ujawnienie danych osobowych

  Z zasady, PMJ Advisors nie ujawnia żadnych danych osobowych, danych Klientów oraz nie udziela żadnych informacji o transakcjach z nimi przeprowadzonych. Jednakże, w pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać ujawnione organom administracji publicznej w związku z wymogami postępowania sądowego, na mocy nakazu sądowego lub w toku postępowania prawnego. PMJ Advisors może także udostępniać informacje Użytkownika w celu ochrony praw lub własności PMJ Advisors , partnerów handlowych, dostawców, klientów PMJ Advisors lub innych osób, jeśli PMJ Advisors poweźmie uzasadnione podejrzenie, że zachowanie Użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności.

  Niniejsze Oświadczenie może być co jakiś czas uzupełniane o dodatkowe informacje związane z konkretnymi interakcjami PMJ Advisors z Użytkownikiem.

  Niniejsze Oświadczenie obowiązuje od 2 stycznia 2018 roku.